Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình cho phép UBND xã An Dục chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng Sân trung tâm xã
Ngày 01/04/2021

Tin tức khác