THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020
Ngày 27/10/2020

THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB-UBND

An Dục, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã

tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020

 
 

 

I. kÕt qu¶ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2020

1. Sản xuất nông nghiệp

HTXDVNN xã tuyên truyền cho nhân dân làm đất, chăm sóc mạ để cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Thường xuyên tuyên truyền kỹ thuật gieo cấy, chăm bón lúa mùa. Chuẩn bị phương án lên thu và tổ chức thu sản phẩm vụ chiêm 2020 (Phần thu của HTX). Tuyên truyền tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin, tuyên truyền cách phòng, chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm đối với các chủ hộ chăn nuôi. Tuyên truyền tập trung phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát, lây lan trên diện rộng.

2. Công tác an ninh - quân sự

Công tác an ninh - trật tự - an toàn xã hội:

Tình hình an ninh nông thôn, ANTT cơ bản ổn định. Làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn khu dân cư, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra không để tích tụ thành điểm nóng, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, ngừa các loại tội phạm;

Thực hiện công tác phúc tra, kiểm tra phiếu thu thập thông tin dân cư theo Đề án 896, tiếp tục thu thập, bổ sung những nhân khẩu còn thiếu đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng tiến độ;

Làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, làm các thủ tục đăng ký chuyển đi, chuyển đến, đăng ký khẩu mới sinh theo đúng các quy định của pháp luật.

Công tác quân sự địa phương:

Làm tốt công tác quản lý lực lượng dân quân trong biên chế, lực lượng dự bị động viên, đảm bảo lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh;

Tổ chức lực lượng làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng tăng cường đảm bảo ANTT.

3. Công tác văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền về việc phòng, chống khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đảm bảo kịp thời, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền kế hoạch thu sản phẩm vụ chiêm năm 2020, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7;

Thực hiện chi trả cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót;

Cấp quà của Chủ tịch nước, của tỉnh nhân dịp 27/7/2020 và tiền thờ cúng liệt sỹ năm 2020 cho các đối tượng với tổng số tiền là 146.700.000 đồng. Cụ thể: Qùa của Chủ tịch nước là 218 xuất = 44.800.000 đồng, quà của tỉnh là 255 xuất = 51.000.000 đồng và 255 xuất quà bằng hiện vật; tiền thờ cúng liệt sỹ 101 người = 50.500.000 đồng. Tham mưu cho UBND xã thành lập Đoàn tham dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 tại nghĩa trang cụm xã An Vũ. Tham mưu xây dựng báo cáo giám sát công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2020 phục vụ Đoàn giám sát của huyện. Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa năm 2020”. Phối hợp, vận động thu Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020.

4. Công tác tài chính

Chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức đúng thời gian quy định, không xảy ra thiếu sót, nhầm lẫn. Chuẩn bị phương án lên thu và tổ chức thu sản phẩm vụ chiêm 2020 (Phần thu của UBND xã).

5. Công tác địa chính nông nghiệp - thuỷ lợi - môi trường - xây dựng - giao thông - công thương

Kết hợp với thôn Lạc Cổ kiểm tra việc hoàn trả lại mặt bằng của ông Tạ Văn Phụ thôn Lạc Cổ (Ông Phụ san lấp hoàn trả lại mặt bằng). Kết hợp với các thôn rà soát xong đất phi nông nghiệp tuyến đường tỉnh 455, đường trục xã phục vụ thu thuế đất ở trên địa bàn xã. Kết hợp với các thôn khảo sát mương tiêu thoát nước cần nạo vét, lập dự toán kinh phí nạo vét các tuyến mương. Giao cho các thôn tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy theo dự toán đã lập. Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Phạm Văn Tởi thôn An Mỹ, triệu tập ông Tởi lên làm việc, tham mưu cho UBND xã ra Quyết định xử lý VPHC đối với ông Tởi, ông Tởi đã nộp phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đã gửi Công văn đôn đốc hộ gia đình ông Tởi tự tháo rỡ công trình xây dựng trái phép. Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hòa Quang Thế thôn An Lạc, đã triệu tập ông Thế lên làm việc, tham mưu cho UBND xã ra Quyết định xử lý VPHC đối với ông Thế, gửi Công văn ông Thế nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt VPHC của UBND xã. Thu thập, xác minh giấy tờ cũng như nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Đức Vụ và ông Nguyễn Danh Phương theo đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai và làm cơ sở để giải quyết tranh chấp. Kiểm tra mương tiêu thoát nước một số hộ thôn Việt Thắng theo đơn đề nghị.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình trụ sở làm việc của xã, bếp ăn trường Mầm non. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán chi phí thi công 07 tuyến đường giao thông nội đồng. Khảo sát, lập dự toán thi công rãnh tiêu thoát nước khu dân cư thôn Việt Thắng.

6. Công tác tư pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - văn thư - lưu trữ

Đăng ký khai sinh 34 trường hợp trong đó đăng ký lại 23 trường hợp, đăng ký mới 11 trường hợp (đã có đủ số định danh theo quy định của Bộ Công an và Bộ Tư pháp); xác nhận tình trạng hôn nhân cho 04 trường hợp trong đó 02 trường hợp để giao dịch dân sự trong nước, 02 trường hợp đăng ký kết hôn; đăng ký kết hôn cho 03 cặp; đăng ký khai tử 02 trường hợp;

Chuyển hồ sơ làm thẻ BHYT lên BHXH huyện cho trẻ em dưới 6 tuổi là 11 trường hợp, chuyển 02 trường hợp làm hỏng và mất thẻ BHYT;

Hướng dẫn 02 trường hợp cải chính cho người trên 14 tuổi tại huyện;

Hướng dẫn cho 05 trường hợp phân chia quyền sử dụng đất đai, 04 trường hợp chuyển nhượng đất đai, 02 trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất;

Phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong lĩnh vực liên thông bổ sung khẩu mới sinh vào sổ hộ khẩu;

Làm tốt công tác chứng thực đúng quy định, làm tốt công tác tiếp công dân;

Vào sổ công văn đến, công văn đi đúng trình tự, thủ tục.

7. Công tác y tế - dân số

Duy trì công tác giám sát dịch tại địa bàn các thôn. Củng cố 02 cơ số thuốc phòng, chống dịch tại Trạm y tế. Không có dịch xảy ra trên địa bàn xã;

Công tác khám, chữa bệnh: Tổng số bệnh nhân khám là 215 ca, số bệnh nhân điều trị tại nhà có Bảo hiểm y tế là 105 ca, số bệnh nhân điều trị tại Trạm là 03 ca. Chuyên môn an toàn, không xảy ra tai biến;

Các chương trình y tế đều hoàn thành chỉ tiêu huyện giao, tiêm chủng mở rộng đạt 98% đối tượng trong diện, tiêm vác xin dịch vụ “Sởi, quai bị, rubella” cho trẻ có nhu cầu đảm bảo an toàn, không có phản ứng sau tiêm;

Duy trì lịch khám thai, khám phụ khoa cho các chị, em vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần đảm bảo an toàn. Không có tai biến sau thủ thuật;

Các chương trình y tế có mục tiêu đều hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đề ra;

Tổ chức kiểm tra 6 tháng đầu năm Trạm y tế đạt loại Tốt với tỷ lệ 87,5%.

8. Các ngành học: Thực hiện tốt công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của Phòng GD và ĐT, thực hiện tốt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Kiểm kê cơ sở vật chất cuối năm học. Triển khai công tác trực hè.

9. Các thôn

Các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân làm đất, chăm sóc mạ để cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất, tích cực tham gia diệt chuột bảo vệ sản xuất, đảm bảo ANTT tại thôn, xóm; đôn đốc tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện việc giao nộp sản phẩm vụ xuân năm 2020 cho Nhà nước và tập thể theo đúng thời gian trong Kế hoạch của UBND xã.

Ý kiến đề nghị của thôn Việt Thắng:

          + UBND xã cho chủ trương và ra kế hoạch giải tỏa vườn chuối cạnh cổng chào thôn Việt Thắng.

          + UBND xã cấp xi măng hỗ trợ kinh phí làm đoạn đường từ ngõ ông Họa xóm 9 về ngõ Nga Chiêu với chiều dài 108 mét mà chỉ có 01 hộ.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8/2020

1. Sản xuất nông nghiệp

HTXDVNN xã tuyên truyền cho nhân dân chăm bảo vệ lúa mùa, làm tốt các khâu dịch vụ thời tạo điều kiện cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra và dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa tuyên truyền để xã viên phòng trừ đạt hiệu quả. Thường xuyên tổ chức đánh chuột bằng phương pháp hóa học và thủ công để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra. Ban chăn nuôi thú y xã tiếp tục tuyên truyền cách phòng, chống nóng, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đối với các chủ hộ chăn nuôi.

2. Công tác an ninh - quân sự địa phương

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trong nhân dân;

Tiếp tục thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm và tuần tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng sử dụng ma túy;

Hoàn thiện việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn xã đảm bảo theo đúng kế hoạch;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, làm các thủ tục đăng ký chuyển đi, chuyển đến, đăng ký khẩu mới sinh theo đúng các quy định của pháp luật;

Làm tốt công tác quản lý lực lượng dân quân trong biên chế, lực lượng dự bị động viên, đảm bảo lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh;

Tổ chức lực lượng làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng tăng cường đảm bảo ANTT.

3. Công tác văn hóa - xã hội

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đảm bảo kịp thời, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9; tổ chức tuyên truyền tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự chỉ đạo của phòng LĐTBXH huyện và của UBND xã. Chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Phối hợp với các ông Trưởng thôn thực hiện việc điều tra, rà soát cập nhật thông tin phần cung lao động năm 2020.

4. Công tác tài chính

Thực hiện thu, chi tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của cơ quan chuyên môn cấp trên và quy định của UBND xã.

5. Công tác địa chính xây dựng - giao thông - công thương - nông nghiệp - thuỷ lợi - môi trường

Nghiệm thu nạo vét mương tiêu thoát nước ở các thôn và hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu. Tiếp tục giải quyết vi phạm đất đai của các hộ đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Giải quyết tranh chấp đất đai và đơn đề nghị tiêu thoát nước của công dân thôn Việt Thắng.

Kết hợp với Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, giám sát cộng đồng theo dõi, quản lý quá trình thi công trụ sở làm việc của xã, bếp ăn trường Mầm non.

6. Công tác tư pháp - hộ tịch - nội vụ - thủ quỹ - văn thư - lưu trữ

Tiếp tục làm tốt công tác tư pháp - hộ tịch, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp công dân;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội vụ, văn thư, theo dõi và vào sổ lưu trữ kịp thời công văn đến, công văn đi, tăng cường quản lý tài sản của UBND xã.

7. Công tác y tế - dân số

Duy trì công tác chuyên môn tại Trạm y tế đảm bảo đủ số lượng, thời gian, vật tư, thuốc cấp cứu để sẵn sàng phục vụ khi có tình huống xấu xảy ra, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân;

Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, làm tốt công tác giám sát dịch Covid-19, thường xuyên rà soát, nắm các đối tượng đi từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với người nghi mắc Covid-19 về địa phương. Tuyên truyền vận động hộ cách ly tại nhà, khai báo y tế và lịch sử di chuyển với BCĐ.

Rà soát các đối tượng chưa thực hiện các biện pháp phòng, tránh thai, tiếp tục vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh trai hiện đại nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn toàn xã.

8. Các ngành học: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn do phòng GD và ĐT chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất trường học, lớp học mùa mưa bão. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hè cho các em khi đã bàn giao về địa phương quản lý.

9. Các thôn

Vận động các cụm dân cư làm tốt khơi thông dòng chảy tiêu úng trong khu dân cư;

Vận động nhân dân nâng cao ý thức thu gom rác thải bảo vệ môi trường;

Tiếp tục vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm;

Nắm chắc các đối tượng ở vùng dịch về địa phương, tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19;

Tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc và bảo vệ lúa mùa.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2020 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020./.

 

Nơi nhận:                                      

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND, UBND xã;

- Chủ tịch UBMTTQVN xã;         

- Các ngành thuộc UBND xã;

- Các thôn;

- Lưu: VP, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hòa Mạnh Cường

 


Tổng lượt xem bài viết là: 290
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác