1. Hội đồng nhân dân
  • Hòa Quang Tinh

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0975927686

  • Lương Văn Nam

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0985931334

  1. Ủy ban nhân dân
   • Hòa Mạnh Cường

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0943593222

   • Mai Văn Giang

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987541305

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Vũ Thành Can

     Chức vụ: Tư pháp - hộ tịch xã

     SĐT: 0988700717

    • Hoàng Đình Oai

     Chức vụ: Công chức Hộ tịch xã

     SĐT: 0398211676

    1. Công an xã
     • Nguyễn Tri Toản

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0963428282

     • Hoàng Văn Hoan

      Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

      SĐT: 0986189890

    2. BCH quân sự xã
     • Vũ Đình Hiển

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0987427929

     • Mai Văn Anh

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0978353765

    3. Phòng tài chính - kế toán
     • Nguyễn Xuân Trường

      Chức vụ: Tài chính - Kế toán xã

      SĐT: 0914349222

    4. Trạm y tế xã
     • Hòa Quang Chinh

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế xã

      SĐT: 0917687306

     • Nguyễn Thị Miến

      Chức vụ: Phó trạm y tế xã

      SĐT: 0344689729

    5. Phòng văn phòng – thống kê
     • Lê Văn Dương

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0337080822

    6. Phòng địa chính - xây dựng
     • Vũ Thị Thùy

      Chức vụ: Địa chính - NN-TL-MT xã

      SĐT: 0868636215

    7. Phòng văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Thanh Hiện

      Chức vụ: Văn hóa - thể thao xã

      SĐT: 0943808063

     • Lê Văn Dương

      Chức vụ: Phụ trách LĐ - TB - XH xã

      SĐT: 0337080822

   2. Thôn Lạc Cổ
    • Hoàng Đình Tăng

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0969765920

    • Hoàng Đình Khánh

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0337397210

    • Lương Văn Thuyết

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn An Lạc
     • Nguyễn Văn Sáng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0342789654

     • Hòa Quang Phong

      Chức vụ: Trưởng thôn - Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0392206668

     • Hòa Quang Đỏ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0349491854

    2. Thôn Bình Minh
     • Nguyễn Văn Diễn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0985167685

     • Phạm Đức Khổn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0365128339

     • Hoàng Minh Huê

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0327154785

    3. Thôn Việt Thắng
     • Hòa Quang Cảnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0986817686

     • Nguyễn Văn Diên

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0363539427

     • Nguyễn Ngọc Sính

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0984700053

    4. Thôn An Mỹ
     • Nguyễn Tiến Vĩnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0961977500

     • Nguyễn Duy Niêm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0379415827

     • Phạm Xuân Huyến

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0385951937