LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ AN DỤC TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020
Ngày 27/10/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ AN DỤC TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ AN DỤC

TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2020

Thứ ngày

Tgian

                       Nội dung công tác

Địa điểm

Dự - Chủ trì

Hai

26/10

Sáng

- Họp BTV Đảng ủy xã

Phòng họp

Đ.c Cường

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Chiều

- Giao ban UBND xã

Phòng họp

Đ.c Cường; Thành viên UBND

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Ba

27/10

Sáng

- Họp Đảng ủy xã

Phòng họp

Đ.c Cường

 

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Chiều

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

28/10

Sáng

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Chiều

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Năm

29/10

 

Sáng

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ hàng tuần

Phòng TCD

Đ.c Cường; Bộ phận TCD

Chiều

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ hàng tuần

Phòng TCD

Đ.c Cường; Bộ phận TCD

Sáu

30/10

Sáng

- Họp UBND xã kỳ tháng 10

Phòng họp

Đ.c Cường

Chiều

- Tiếp công dân thường kỳ

Phòng TCD

Bộ phận TCD

Bảy 31/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

CN

1/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 311
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác