23/05/2020
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc với cử tri tại các cụm xã huyện Quỳnh Phụ
23/05/2020
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – nhiệm kỳ 2016 – 2021.