Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Xã An Dục chính thức được thành lập năm 1956 sau khi chia tách từ xã Tân Mỹ (gồm xã An Dục và xã An Tràng), nằm phía đông nam huyện Quỳnh Phụ cách trung tâm huyện 15 km.
+ Phía Bắc giáp: xã An Vũ huyện Quỳnh Phụ;
+ Phía Nam giáp: xã An Tràng, xã Đồng Tiến huyện Quỳnh Phụ;
+ Phía Đông giáp: xã An Mỹ huyện Quỳnh Phụ;
+ Phía Tây giáp: xã An Vũ huyện Quỳnh Phụ.

Media/100_AnDuc/Images/4.jpg

 


- Tổng diện tích đất tự nhiên là 474,38 ha, đất nông nghiệp là 351,68 ha, đất  phi nông nghiệp là 122,7 ha . Hiện nay, xã có số hộ 1.920 với tổng số 6.203 nhân khẩu được phân bổ ở 5 thôn : Thôn Lạc Cổ, thôn An Lạc, thôn Bình Minh, thôn Việt Thắng, thôn An Mỹ.
- Xã có 03 ngôi đình gồm đình Kênh, đình làng Lạc Cổ, đình làng An Mỹ và 03 ngôi gồm chùa Phúc Nguyên, chùa Lạc Cổ, chùa An Mỹ, 01 miếu Rọc là di tích lịch sử Quốc gia, 02 đền gồm đền Rồi thôn An Mỹ thờ Mai Hoa công chúa và đền thôn Lạc Cổ.
- Xã có 3 km tỉnh lộ 455 chạy qua.
+ Đường trục xã có 10 tuyến được bê tông hóa rộng 3,5-5m, với chiều dài 3.826,3m; 
+ Trục đường thôn có 31 tuyến bê tông hóa rộng 3,0 - 3,5m, chiều dài 5.210,4m;
+ Đường nhánh cấp 1 có 157 tuyến bê tông hóa rộng 2 - 3,0m, chiều dài 12.614,5m;
+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa 07 tuyến rộng 3,5m có chiều dài 3.271,0m.
- Xã có 02 trường học là trường Tiểu học và Trung học cơ sở và trường Mầm non.
- Xã có Trạm y tế đạt Chuẩn quốc gia.
- Cơ cấu kinh tế năm 2019: 
+ Nông nghiệp: 18,1%.
+ Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản: 54,2%.
+  Thương mại dịch vụ: 27,6%.
- Tôn giáo: Xã có 1 tôn giáo hoạt động là phật giáo.