Giáo dục
27/11/2020
Sau dịch Covid 19, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tiếp tục tổ chức “Chuyến xe tri thức” đến với Trường Tiểu học và THCS An Dục, huyện Quỳnh Phụ.