Thôn Bình Minh
 • Nguyễn Văn Diễn

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0985167685

 • Phạm Đức Khổn

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0365128339

 • Hoàng Minh Huê

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0327154785