Thôn Việt Thắng
 • Hòa Quang Cảnh

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0986817686

 • Nguyễn Văn Diên

  Chức vụ:Phó Trưởng thôn

  SĐT: 0363539427

 • Nguyễn Ngọc Sính

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0984700053