Thôn Lạc Cổ
 • Hoàng Đình Tăng

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0969765920

 • Hoàng Đình Khánh

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0337397210

 • Lương Văn Thuyết

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: