Thôn An Mỹ
 • Nguyễn Tiến Vĩnh

  Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn

  SĐT: 0961977500

 • Nguyễn Duy Niêm

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0379415827

 • Phạm Xuân Huyến

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: 0385951937